Eureka Kiropraktikk Stavanger

Eureka Kiropraktikk Stavanger er en tverrfaglig nevrologisk basert klinikk, og våre behandlingsmetoder er basert på forskning og klinisk erfaring innen nerve-muskel og skjelettsystemet. Vi jobber for å fremme et helhetlig helsetilbud gjennom funksjonell nevrologi, kiropraktikk, kosthold, bevegelse og stressmestring. Hos oss har vi høyt kvalifisert personell som jobber spesielt målrettet mot barn og unge med konsentrasjonsvansker og utviklingsforstyrrelser. Vi har også lang erfaring med toppidrett, mosjonister, og eldre som ønsker en lettere hverdag.

HOS OSS MØTER DU

BESTILL TIME IDAG 

Rask og enkel booking av timer online

ONLINE BOOKING

St. Olavsgate 13
4005 Stavanger
T: 51 52 22 52 
E: stavanger@eurekakiropraktikk.no